• Zadania

   • Zadania i organizacja pracy: 
    Opracowywanie programów i planów pracy. 
    Zgłaszanie pomysłów do realizacji i/lub modyfikacji działań z zakresu 
    promocji zdrowia. 
    Podejmowanie decyzji większością głosów. 
    Zbieranie dokumentacji wszystkich działań szkolnych z zakresu promocji 
    zdrowia. 
    Podział pracy:
    ustalenie zakresu obowiązków, 
     równomierne rozdzielenie pracy między wszystkich członków zespołu. 
    Przekazywanie informacji społeczności szkolnej o pracach i ustaleniach 
    zespołu oraz planowanych przedsięwzięciach.