• Dyrektor

   • mgr Barbara Jałowiecka-Cempura
     

    tel: (32) 30-11-590

   • Zastępca dyrektora

   • mgr Violetta Kunkiewicz