SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY ZA ROK SZKOLNY 2020/2021

I SEMESTR

 

 

Lp.

Nazwa konkursu

Nazwisko, imię i klasa

Szczebel - miejsce

Szkolny

Gminny

Rejonowy

Powiatowy

Wojewódzki

Krajowy

1.

Gminny Konkurs Recytatorski.

,,Z jesienią w tle’’.

Franciszek Kuflyuk

 

Laureat

 

 

 

 

2.

Szkolny konkurs fotograficzny

,,Nie Śmiecimy-Sprzątamy-Zmieniamy’’

Adam Gorczyński 5c

Adam Kordowski 5c

1

1

 

 

 

 

3.

Gminny konkurs ogłoszony przez GAS na plakat antysmogowy

Tatiana Lekszycka 5c

Milena Gardecka 5c

Patrycja Kostka 5c

Maria Klecz 5c

 

 

1

 

 

 

4.

Ogólnopolski konkurs przedmiotowy z biologii

Edi Pingwin

Kinga Lokwenc 6a

Marta Jałowiecka 6c

Marta Frącek 5c

Maria Klecz 5c

 

 

 

 

Wyróżnie

nie

5.

Mistrzostwa Polski Juniorów 15-letnich w Ostrowcu

Julia Rębilas 8b

 

 

 

 

25m.

(200m styl dowolny)

6.

Mistrzostwa Śląska

Mateusz Konopko 6a

 

 

 

 

Julia Rębilas 7b

 

 

 

 

 

Piotr Żogała 5a

 

 

 

 

 

Paweł Wróblewski 5c

 

Kryspin Śliwiński

 

 

Jan Szałapski 5a

 

 

 

200,400 dowolny  – 2 miejsce, 800 m dowolny  – 3 miejsce

200 m dowolny  – 5 miejsce, 100 m st. dowolny – 6 miejsce.

10m st zmienny- 4 miejsce,100m st grzbietowy 95 miejsce.

200m st. dow – 10 miejsce

100mot  5 miejsce

1 miejsce w sztafecie 4x50m st. dow.