Obraz może zawierać: tekst „oprac. d.7c DZIEŃ PRAW DZIECKA 20 listopada dziecka Konwencja prawach dziecka przyjęcie ochrony praw dziecka Prawo 20 listopada 1989r. Prawo do życiai rozwoju rozłączenia Prawo do nauki Prawo posiadania obywatelstwa Prawo Prawo do wyrażania własnych poglądów myśli, sumienia wyznania Prawo do ochrony zdrowia nietykalności Prawo do osobistej Prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem Prawo do wypoczynkui dzlecku wolnego Prawo materialnej. stowarzyszenlach n pochodzenlu) Prawo do znajomości swoich praw”
„Nie ma dzieci, są ludzie”
Janusz Korczak
Prawa dziecka przysługują każdemu dziecku. Są one naturalną konsekwencją praw człowieka. Praw tych nikt nie może dziecka pozbawić. Stworzono w tym celu dokument, traktujący o prawach i wolnościach dziecka, tj. Konwencję o Prawach Dziecka. Konwencja została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989r.
Godność oznacza, że człowiek jest wartością sam w sobie. Nikt na nią nie musi zasługiwać czy o nią zabiegać. Przynależy ona każdemu człowiekowi bez względu na to, kim jest, skąd pochodzi, czym się zajmuje, ile ma lat. Z tej perspektywy także dziecko ma prawo do godności, a więc prawo do posiadania i korzystania z wolności. Jest podmiotem, który dorośli mają wspierać w „byciu sobą” i rozwijaniu swojej niepowtarzalnej osobowości. Poszanowanie godności dziecka jest nierozerwalnie powiązane ze wszystkimi sferami życia: emocjonalną, fizyczną, edukacyjno-poznawczą, duchową.
Maria Spyrka-Stachowska