Szanowni Państwo. 


Informujemy, że w środę 14 października w Dniu Komisji Edukacji Narodowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie ma zajęć dydaktycznych. W szkole będą odbywać się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 - 16.00. 
Z tego względu prosimy o informację do wychowawców klas, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, o potrzebie zaopiekowania się dzieckiem w szkolnej świetlicy. Informacja ta pozwoli również odpowiednio zaplanować pracę świetlicy w tym dniu zgodnie z wymaganym reżimem sanitarnym.
Ze względu na istniejącą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS -COV - 2, w tym roku nie odbędą się w szkole żadne uroczystości związane z obchodami święta, aby uniknąć zbędnego gromadzenia się uczniów i pracowników szkoły w jednym miejscu.

Dyrektor Szkoły