MOGĘ Być  - to ogólnopolski program edukacyjny, który zachęca dziewczynki i chłopców do realizacji własnych marzeń
i pasji. Podkreśla potrzebę poszukiwania wzorców wśród niezwykłych kobiet, zaszczepia myślenie o przyszłości, motywuje do przełamywania stereotypów dotyczących płci oraz promuje równość.
Nasi uczniowie w czasie nauczania zdalnego wyłonili zwycięzcę na poziomie szkolnym w konkursie na plakat pt. "Historie inspirujących kobiet". Praca wybrana w demokratycznych wyborach została wysłana na ogólnopolski konkurs. Wykonawczynie powyższej pracy otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz motywujący upominek.