Na dzisiejszej lekcji języka angielskiego poza klasą uczniowie klasy 5c szukali inspiracji do filmu „What an adjective !”. Ich zadaniem było zrobienie na dziedzińcu szkoły zdjęć obrazujących przymiotniki we wcześniej podanych kategoriach-shape,size,pattern,condition,age.

Na kolejnej lekcji języka angielskiego wykorzystają nowopoznane aplikacje i programy do zmontowania krótkiego filmu.

This time curiosity didn’t kill the cat htt);">⁉️

Zobacz zdjęcia.