ZSP w Przyszowicach od 3 lat bierze udział w GLOBAL MATHS PROJECT-Międzynarodowym Tygodniu Matematyki, który co roku organizowany jest w dniach od 10 do 17. 10. 19.

Na lekcjach matematyki oraz zajęciach rozwijających uzdolnienia uczniowie oglądają wykłady (w języku angielskim lub polskim) profesorów Anglii, a potem bawią się inną matematyką: wybuchające kropki, inne systemy: dwójkowy, trójkowy, czwórkowy...

W GLOBAL MATH PROJECT profesorowie z Anglii pokazują, że nawet najprostsza matematyka jest dziedziną żywą i pełną niespodzianek, jeśli tylko oderwać się trochę od szkolnych dogmatów. Bo matematyka zmienia się razem ze światem, który się zmienia, inaczej rozumieliśmy kompetencje matematyczne sto lat temu, a inaczej rozumiemy je dzisiaj. Rozważania o nowych drogach edukacji matematycznej są coraz bardziej popularne i nie powinniśmy wierzyć w to, że nic w tej sprawie nie da się już zrobić.

W GLOBAL MATH WEEK 2019 po raz kolejny zaprosiliśmy uczniów z Przyszowic do wspólnej zabawy!

Zobacz zdjęcia.