Informujemy, że do dnia 10 września 2022 r. można składać wnioski o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice za rok szkolny 2021/2022.
- Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami oraz podpisaną klauzulą RODO należy składać do Biura Podawczego Urzędu Gminy w Gierałtowicach.