gim 1

PLAN PRACY  NA ROK SZKOLNY

2020/2021

 

  1. Daty związane z organizacją roku szkolnego

 

Termin rozpoczęcia roku szkolnego – 01.09.2020

Termin zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 25.06.2021 Termin zakończenia roku szkolnego   31.08.2021

 

Terminy ferii i dni wolnych:

         zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2020 – 31.12.2020

ferie zimowe – 01.02.2021 – 14.02.2021

wiosenna przerwa świąteczna – 01.04.2021 - 06.04.2021

 

Święta :

11.11.2020 – Święto Niepodległości (środa)

06.01.2021 – Trzech Króli (środa)

03.05.2021 – Święto Konstytucji 3 Maja (poniedziałek)

03.06.2010  – Boże Ciało (czwartek)

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

04.01.2021 (poniedziałek)

05.01.2021 (wtorek)

 25.05.2021 (wtorek)

26.05.2021 (środa)

27.05.2021 (czwartek)

 04.06.2021 (piątek)

         

W wyżej wymienionych dniach świetlica szkolna funkcjonuje bez zmian w godzinach 7.00 – 16.00 

        

  1. EGZAMINY ZEWNETRZNE

 

  1. Terminy egzaminu ósmoklasisty

język polski – 25 maja 2021 r.
matematyka – 26 maja 2021 r.
język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r.

 

III.  POSIEDZENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

 

Rada klasyfikacyjna za I semestr roku szkolnego 2019/2020

27.01.2021

Rada podsumowująca I okres

17.02.2021

 

Rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2020/2021

17.06.2020

 

Rada podsumowująca  rok szkolny

sierpień 2021

 

  1. ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

            Szkoła podstawowa

 

16 i 17 września 2020

1700 1730 

Ogólne zebranie z rodzicami

4 listopada 2020

1700-1800

Indywidualne konsultacje

16 grudnia  2020

1700-1800

Indywidualne konsultacje,

informacja o zagrożeniach

27 stycznia 2021

1700 1730

Ogólne zebranie z rodzicami – podsumowanie I semestru r.szk.2019/2020

14 kwietnia 2021

1700

Indywidualne konsultacje,

Ogólne zebranie z rodzicami VIII SP

(informacje nt. egzaminu)

19 maja 2021

1700; 1730

Ogólne zebranie,

 

 W szczególnych sytuacjach terminy oraz forma kontaktów mogą ulec zmianie