W klasach V odbyły się warsztaty dotyczące źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz świadomego korzystania z informacji dostarczonych przez sensory zanieczyszczenia powietrza. Uczniowie uświadomili sobie że głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest tzw. niska emisja, poznali skład smogu oraz skutki długotrwałego oddziaływania na organizm. Zastanawiali się też nad sposobami zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w naszej okolicy. Na zajęciach wykorzystano materiały pozyskane dzięki współpracy z grupą AIRLy, Gierałtowickim Alarmem Smogowym oraz FE ARKA w ramach programu Czyste powietrze.