ERASMUS+

"Szkoły z podejściem holistycznym XXI wieku"

Regulamin ERASMUS+

 

 

 

TRADYCYJNY SAD

Pragniemy poinformować, iż bierzemy udział w czwartej edycji projektu Tradycyjny Sad. Podejmując zadania zawarte w tymże projekcie, mamy możliwość wzbogacenia otoczenia szkoły o sad z tradycyjnymi odmianami czereśni. Nasza szkoła brała już udział w akcjach tworzenia przyszkolnego ogrodu, ale do tej pory nie sadziliśmy drzew owocowych.

Działania prowadzone w ramach niniejszego projektu pozwolą upowszechnić wiedzę na temat tradycyjnych odmian oaz ekologicznego sposobu pielęgnacji drzew niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko. Projekt ma za zadanie zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian czereśni oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich. 

Obecna przewiduje, że 150 szkół, które stworzą najlepsze projekty mini sadu owocowego otrzyma od Fundacji BOŚ grant na zakup drzewek i materiałów potrzebnych do pracy.

 Projekt Tradycyjny Sad to szansa dla nas na uczestniczenie w nowoczesnym projekcie wychodzącym poza ramy nauczania programowego i pozwalającym na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności. Mamy również nadzieję, że będzie to wspaniała przygoda, gdyż oznacza obcowanie z przyrodą i wiąże się ze stworzeniem własnego mini sadu.

Uczniowie klasy VIa Szkoły Podstawowej
w Przyszowicach.