„AKTYWNA TABLICA” – edycja 2022

Nasza szkoła uczestniczy w rządowym programie „Aktywna tablica”,
którego głównym celem jest wyposażenie placówek oświatowych w
innowacyjne i multimedialne sprzęty. 
Aktywna tablica to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych na lata 2020-2024 oraz nowoczesnych technologii do terapii.
Zakłada on dofinansowanie placówek w celu zakupu pomocy niezbędnych do
rozwoju kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w
szkołach.
Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w
procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych
przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie
kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o
możliwościach wykorzystania nowych technologii.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w obecnym roku szkolnym
2022/2023 został zakupiony sprzęt m.in. monitory interaktywne, pomoce
dydaktyczne i narzędzia do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Mamy nadzieję, że udział naszej szkoły w tym Programie pomoże nam
rozwinąć umiejętności, niezbędne w społeczeństwie informatycznym, zarówno
u uczniów, jak i nauczycieli.

 

ERASMUS+

"Szkoły z podejściem holistycznym XXI wieku"

https://liblink.pl/ye8JA3zugN

Regulamin ERASMUS+

 

 

 

 

TRADYCYJNY SAD

Pragniemy poinformować, iż bierzemy udział w czwartej edycji projektu Tradycyjny Sad. Podejmując zadania zawarte w tymże projekcie, mamy możliwość wzbogacenia otoczenia szkoły o sad z tradycyjnymi odmianami czereśni. Nasza szkoła brała już udział w akcjach tworzenia przyszkolnego ogrodu, ale do tej pory nie sadziliśmy drzew owocowych.

Działania prowadzone w ramach niniejszego projektu pozwolą upowszechnić wiedzę na temat tradycyjnych odmian oaz ekologicznego sposobu pielęgnacji drzew niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko. Projekt ma za zadanie zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian czereśni oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich. 

Obecna przewiduje, że 150 szkół, które stworzą najlepsze projekty mini sadu owocowego otrzyma od Fundacji BOŚ grant na zakup drzewek i materiałów potrzebnych do pracy.

 Projekt Tradycyjny Sad to szansa dla nas na uczestniczenie w nowoczesnym projekcie wychodzącym poza ramy nauczania programowego i pozwalającym na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności. Mamy również nadzieję, że będzie to wspaniała przygoda, gdyż oznacza obcowanie z przyrodą i wiąże się ze stworzeniem własnego mini sadu.

Uczniowie klasy VIa Szkoły Podstawowej
w Przyszowicach.