Spółdzielnia Uczniowska MALINKA powstała około 1960 roku. Wtedy dyrektorem szkoły był Karol Elsner. Opiekunkami spółdzielni w ostatnich latach były panie:

Krystyna Biskup, Barbara Mansfeld, Grażyna Malec. Obecnie Malinką opiekuje się od 2004 roku pani Janina Kopel. 

 

Spółdzielnia Uczniowska "Malinka" liczy 60 członków. Bycie członkiem SU to pierwsza dorosła przygoda w świecie odpowiedzialności.

Pod opieką nauczyciela, uczniowie uczą się ekonomii, gospodarności, odpowiedzialności i troski o wspólne dobro, o wypracowaną nadwyżkę.

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 w sklepiku pracowały: Agata Pilny, Julia Milewska i Milena Grelak.

Przewodniczącą SU "Malinka" jest Natalia Wolny, a Rady Spółdzieln i Krzysztof Klecha.

Spółdzielnia Uczniowska – to szkoła, w której kształcą się talenty administracyjne, techniczne i organizatorskie.

 

Spółdzielnia sponsoruje nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach sportowych.

 

 

Rok szkolny 2018/2019

8 grudnia Marysia (klasa 7)i Karolina (klasa 8)dwie wolontariuszki wraz z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu uczestniczyły w przekazaniu Szlachetnej Paczki???? jednej z dwóch rodzin.

Było to niezwykle doświadczenie i przeżycie.???? Ilość paczek ledwo zmieściła się w dwupokojowym mieszkaniu, rodzice i dzieci nie mogli uwierzyć własnym ????oczom, a najmłodsza z trójki rodzeństwa nie potrafiła opanować łez wzruszenia.
Takie chwile dodają skrzydeł i tyle samo radości darczyńcom co pot...

Zobacz więcej