Spółdzielnia Uczniowska MALINKA powstała około 1960 roku. Wtedy dyrektorem szkoły był Karol Elsner. Opiekunkami spółdzielni w ostatnich latach były panie:

Krystyna Biskup, Barbara Mansfeld, Grażyna Malec. Obecnie Malinką opiekuje się od 2004 roku pani Janina Kopel. 

 

Spółdzielnia Uczniowska "Malinka" liczy 60 członków. Bycie członkiem SU to pierwsza dorosła przygoda w świecie odpowiedzialności.

Pod opieką nauczyciela, uczniowie uczą się ekonomii, gospodarności, odpowiedzialności i troski o wspólne dobro, o wypracowaną nadwyżkę.

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 w sklepiku pracowały: Agata Pilny, Julia Milewska i Milena Grelak.

Przewodniczącą SU "Malinka" jest Natalia Wolny, a Rady Spółdzieln i Krzysztof Klecha.

Spółdzielnia Uczniowska – to szkoła, w której kształcą się talenty administracyjne, techniczne i organizatorskie.

 

Spółdzielnia sponsoruje nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach sportowych.