Erasmus Plus w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach

"Ku wyjątkowej i innowacyjnej edukacji.
Europejskie doświadczenia źródłem naszego sukcesu.”
PROJEKT REALIZOWANY W LATACH 2018-2020
Przyznany grant: 38 167.00 EURO
Koordynator: Agnieszka Kowol

Cele projektu to :
- podniesienie innowacyjności i jakości w nauczaniu oraz modernizacja systemu kształcenia
- rozwijanie zdolności i zainteresowań ucznia zdolnego
- zwiększenie kompetencji posługiwania się nowoczesnymi narzędziami cyfrowymi
- poznanie sposobów prewencji agresji słownej i cyberprzemocy
- podwyższenie umiejętności językowych
- poszerzanie kompetencji kadry oraz warsztatu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Uczestnikami projektu jest 10 osób: 2 nauczycieli języka angielskiego w klasach 4-8 i gimnazjum, nauczyciel języka angielskiego w klasach 1-3 i nauczania wczesnoszkolnego, nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel historii , 2 nauczycieli matematyki, nauczyciel biologii, nauczyciel wychowania fizycznego, pedagog szkolny. Czytaj więcej.