"Cnota jest sprawnością umysłu dobrze wykształconego."

Misja Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Przyszowicach:

 • jest szkołą publiczną prowadzoną dla uczniów od 6 do 13 roku życia

 • naszym celem jest osiągniecie najwyższej jakości kształcenia kształci uczniów odpowiedzialnych za swoje osiągnięcia i postępowanie

 • dążymy do tego, by nasi uczniowie byli kreatywni i wytrwali w dążeniu do celu

 • Pomagamy uczniom mającym trudności w nauce

 • Dla uczniów dyslektycznych prowadzi zajęcia logopeda oraz pedagog

 • Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych wychowanków

 • Prowadzimy profilaktykę uzależnień

 • Rodzice i dzieci mogą uzyskać pomoc pedagoga szkolnego

 • Zapewniamy uczniom życzliwą atmosferę

 • Każdy uczeń ma prawo do własnego rozwoju, szczególnie rozwijania swoich zainteresowań

 • Pracę wychowawczą opieramy na takich wartościach jak prawda, odpowiedzialność sprawiedliwość

 • To miejsce poszanowania godności i praw każdego człowieka, panuje w niej klimat wzajemnego zrozumienia i szacunku.