gim 1

PLAN PRACY  NA ROK SZKOLNY

2019/2020

 

  1. Daty związane z organizacją roku szkolnego

 

Termin rozpoczęcia roku szkolnego – 02.09.2019

Termin zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 26.06.2020 Termin zakończenia roku szkolnego   31.08.2020

 

Terminy ferii i dni wolnych:

         zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2019 – 31.12.2019

ferie zimowe – 13.01.2020 – 26.01.2020

wiosenna przerwa świąteczna – 09.04.2020 - 14.04.2020

 

Święta :

01.11.2018 – Wszystkich Świętych (piątek)

11.11.2019 – Święto Niepodległości (poniedziałek)

06.01.2020 – Trzech Króli (poniedziałek)

01.05.2020 – Święto Pracy (piątek)

11.06.2020  – Boże Ciało (czwartek)

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

21.04.2020 (wtorek)

         22.04.2020 (środa)

         23.04.2020 (czwartek)

          12.06.2020 (piątek)

         

W wyżej wymienionych dniach świetlica szkolna funkcjonuje bez zmian w godzinach 7.00 – 16.30 

        

  1. EGZAMINY ZEWNETRZNE

 

  1. Terminy egzaminu ósmoklasisty

język polski – 21 kwietnia 2020 r.
matematyka – 22 kwietnia 2020 r.
język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r.

 

III.  POSIEDZENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

 

Rada klasyfikacyjna za I semestr roku szkolnego 2019/2020

08.01.2020

Rada podsumowująca I okres

05.02.2020

 

Rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2019/2020

17.06.2020

 

Rada podsumowująca  rok szkolny

sierpień 2020

 

  1. ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

            Szkoła podstawowa

 

11 września 2019

1730;

Ogólne zebranie z rodzicami

6 listopada 2019

1700-1800

Indywidualne konsultacje

11 grudnia  2019

1700-1800

Indywidualne konsultacje,

informacja o zagrożeniach

08 stycznia 2020

1700

Ogólne zebranie z rodzicami – podsumowanie I semestru r.szk.2019/2020

18 marca 2020

1700

Indywidualne konsultacje,

Ogólne zebranie z rodzicami VIII SP

(informacje nt. egzaminu)

13 maja 2020

1700; 1730

Ogólne zebranie,

 

 W szczególnych sytuacjach terminy oraz forma kontaktów mogą ulec zmianie