W tym roku wspólnie z Bankiem Ochrony Środowiska oraz Fundacją BOŚ, a także przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zorganizowano  warsztaty on-line „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu”. Wydarzenie to zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Do udziału w warsztatach on-line „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu” zostali zaproszeni uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych. Warsztaty odbyły się w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Postaw na Słońce”, promującego odnawialne źródła energii.
Nasi uczniowie uczestniczyli m.in. w wykładach zaproszonych ekspertów: „Zrozumieć globalne ocieplenie - mechanizm i konsekwencje” (dr Mariusz Gogól) i „OZE. Skąd mamy prąd?” (dr Tomasz Rożek).
Poniżej relacja w wykonaniu Mileny z klasy 7a:
"W pierwszym wystąpieniu mowa była o ociepleniu klimatu, z powodu tego, że jest za dużo dwutlenku węgla w atmosferze (a produkujemy go sami, np. przy spalaniu węgla). Ze Słońca dociera do nas promieniowanie i nie może z powodu tego dwutlenku węgla z powrotem uciec i robi się coraz cieplej,coś jak w saunie. 
W drugim wykładzie pan Tomasz Rożek mówił, że w przyszłości naukowcy chcą pozyskiwać energię z energii powstałej przy pierwszym wybuchu. Przy rozszczepianiu atomów na protony itd. uwalnia się pierwotna energia, która jest olbrzymia i nieograniczona i można by ja wykorzystać do  wytwarzania prądu". 

Ideą warsztatów było promowanie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, zachęcanie młodzieży do podejmowania lokalnych aktywności na rzecz zwiększenia znajomości tej tematyki, jak również do angażowania się w działania na rzecz ochrony klimatu.