MOGĘ BYĆ to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych, który zachęca dziewczynki i chłopców do realizacji własnych marzeń
i pasji. Podkreśla potrzebę poszukiwania wzorców wśród niezwykłych kobiet, zaszczepia myślenie o przyszłości, motywuje do przełamywania stereotypów dotyczących płci oraz promuje równość.Historie wybitnych kobiet prezentowanych w programie przekonują dzieci, że warto być sobą, wytyczać nowe ścieżki i sięgać po więcej!
Uczniowie naszej szkoły odbyli/odbędą lekcje wychowawcze oparte na scenariuszach programu "Mogę Być".
 
W ramach programu przygotowany został konkurs polegający na przygotowaniu plakatu pt. „Historie inspirujących kobiet”. Należy przedstawić na nim sylwetki minimum czterech wyjątkowych osobowości, w tym co najmniej jednej z naszego lokalnego środowiska. Plakat można wykonać dowolną techniką.
 
Praca konkursowa musi spełniać następujące kryteria:
a) musi być przygotowana przez zespół minimum pięciu uczniów z tej samej klasy
b) musi przedstawiać sylwetki (życiorys, dokonania, sukcesy itp.) minimum 4 kobiet, z czego co najmniej jedna musi być członkiem lokalnej społeczności
c) może być przygotowana dowolną techniką tj. rysunek, grafika komputerowa, kolaż, wyklejanka itp.

Prace konkursowe należy przynieść do szkoły do 05.03.2020. Zostaną one zaprezentowane z okazji Dnia Kobiet na korytarzach naszej szkoły, a uczniowie wybiorą najlepsze z nich poprzez głosowanie. Prace zostaną nagrodzone w trzech kategoriach: klasy 1-3, 4-6 i 7-8.
Zwycięskie prace wezmą udział w ogólnopolskim konkursie "Mogę być", w którym do wygrania jest m.in.wycieczka dla całej klasy za kwotę 3000 zł, spotkanie z inspirująca, popularną kobietą oraz atrakcyjne szkolenie (łącznie 6000 zł).

Konkurs organizowany jest przez "National Geographic", "Barbie" oraz portal "gazeta.pl"
Gorąco zachęcamy do udziału! :) Martyna Pietrzak