Datę 14 marca na  Dzień Liczby PI wybrano nieprzypadkowo - w Stanach Zjednoczonych zapisuje się ją jako 3.14, tak jak  przybliżona wartość ludolfiny. 

W Polsce obchodzi się Dzień Matematyki, który przypada 12 marca.
Każdego roku bierze w nim udział kilka tysięcy uczniów. Szkoły często łączą Dzień Matematyki i Dzień Liczby Pi w jedną szkolną imprezę.
W tym roku z okazji obchodów tego święta uczniowie ZSP przygotowali: - wystawę z ciekawostkami o liczbie PI w języku polskim i angielskim
- upiekli z tej okazji ciastka z rozwinięciem dziesiętnym liczby Pi (do 20-stego miejsca po przecinku)
- w klasach młodszych w ramach lekcji matematyki wykonywano łańcuchy z rozwinięciem liczby PI (rekord 67-miejce po przecinku )
-zrobiono przepiękne PI -korale przedstawiające jej rozwinięcie
- w klasach starszych na lekcjach przedstawiano prezentacje i filmy o liczbie PI
- ogłoszono konkurs literacki na napisanie wiersza lub opowiadania związanego z rozwinięciem liczby PI
Obchody Święta LICZBY PI już za nami. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i super zabawę. 
Koordynator

Zobacz zdjęcia.