W naszej szkole już po raz kolejny we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną realizujemy program„Smak życia, czyli debata o dopalaczach” . To program profilaktyczny autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, który został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Ponadto celem jest również zwiększenie ostrożności w odniesieniu do innych substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych.

Dopalacze - prezentacja