W piątek 9 listopada w przededniu obchodów 100-lecia odrodzenia się Państwa Polskiego, uczniowie klasy 7b wraz z wychowawczynią zaprosili uczniów naszej szkoły na program artystyczny ”Drogi Polaków do niepodległości”. Podczas akademii uczniowie wspominali tragiczne losy Polaków walczących o odzyskanie niepodległości, powstania narodowe, Wielką Emigrację, czasy  wojny światowej i wydarzenia, które doprowadziły do powstania II Rzeczpospolitej. Uczniowie recytowali poezję patriotyczną, przypomniano również  niektóre pieśni o tematyce narodowowyzwoleńczej.  Podczas akademii uczniowie naszej szkoły uroczyście odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego – bijąc rekord „Dla Niepodległej”

Zobacz zdjęcia