30 listopada uroczyście otwarto „Zieloną Sferę”, czyli nowoczesną szkolną pracownię przyrodniczo-ekologiczną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach. W otwarciu udział wzięli Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Wicekurator Oświaty w Katowicach Dariusz Domański, Posłowie na Sejm RP Piotr Pyzik i Barbara Dziuk, Tomasz Bednarek i Adam Lewandowski – Członkowie Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, Wójt Gminy Gierałtowice Leszek Żogała oraz przedstawiciele szkoły.
Pracownia powstała dzięki dotacjom pozyskanym z Funduszu w ramach konkursu „Zielona pracownia- projekt 2018” i „Zielona pracownia 2018”. Zadanie obejmowało modernizację oraz utworzenie nowoczesnej szkolnej pracowni przyrodniczo-ekologicznej. Uzyskane środki pozwoliły na odnowienie pomieszczenia i wyposażenie klasy w nowe meble, sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne. W pracowni zorganizowano kącik laboratoryjny, gdzie uczniowie będą mieli możliwość przeprowadzania różnego rodzaju eksperymentów przyrodniczych. Utworzenie pracowni umożliwi prowadzenie zajęć w sposób ciekawy i atrakcyjny, przyczyni się również do wzrostu zainteresowania przyrodą i zainspiruje dzieci do poznawania i podejmowania działań na rzecz środowiska naturalnego.
https://katowice.tvp.pl/40217861/zielona-pracownia-podnoszenie-swiadomosci-ekologicznej-uczniow