NAJMŁODSI DLA NIEPODLEGŁEJ
W piątek 9 listopada najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Przyszowicach przeszli w
uroczystym marszu pod pomnik Powstańców Śląskich, by złożyć tam wieniec i zapalić
znicze tym, którzy walczyli o wolność Śląska w setną rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Dzieci długo przygotowywały się do tego, by godnie uczcić to święto:
przygotowywały prace plastyczne o tematyce patriotycznej, gazetki, kotyliony. Uczyły się
śpiewać pieśni powstańczych. Uroczystości szkolne zakończyła akademia przygotowana
przez starszych uczniów naszej szkoły i wspólne odśpiewanie czterech zwrotek hymnu
państwowego.