W tym roku w innej formie, ale serdecznie zachęcam Was do pisania listów...dla Ziemi!

Akcja Listy dla Ziemi polega na pisaniu przez młodych ludzi listów. W listach dzieci namawiają dorosłych do działań proekologicznych.

Pisanie ekologicznych listów to super ...zadanie domowe dla chętnych!

 

Założeniem akcji jest pisanie przez młodych ludzi listów do dorosłych, które mają zwrócić uwagę na problem związany ze środowiskiem, jednocześnie będąc prośbą o troskę o nie. Listy są pisane na specjalnym papierze - wzór do wydrukowania poniżej. Następnie dzieci przekazują listy dorosłym (rodzicom, dziadkom) i razem z nimi podejmują proste działania proekologiczne, których opisy przesyłają do fundacji.

 

Akcji towarzyszą m.in.  działania zewnętrzne tj. pisanie listów w przestrzeni publicznej. Dlatego namawiam was  też do pisania listów w nietypowych miejscach: w parkach, nad rzekami, jeziorami, w górach! Eryka Dymarz
Autor: Koordynator