Skala rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa  sprawia, że jego dotarcie do Polski jest raczej nieuniknione. Dlatego bardzo istotne jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny.
Sposoby ograniczenia zarażenia koronawirusem
 
Ważne jest też obserwowanie swojego stanu zdrowia, zwłaszcza po pobycie w krajach dotkniętych koronawirusem lub po kontakcie z osobami zarażonymi albo z podejrzeniem zarażenia oraz jeżeli to możliwe, nie planowanie wyjazdów do tych krajów. Jeśli po pobycie zauważymy u siebie objawy grypopodobne (gorączka, bóle mięśni, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) należy bezzwłocznie zgłosić się do oddziału zakaźnego. Eryka Dymarz