Światowy Dzień Wody, został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r., w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio de Janeiro w Brazylii. 

Obchodzony międzynarodowo Światowy Dzień Wody jest okazją do poznania problemów związanych z wodą, poinformowania o nich innych oraz podjęcia działań mogących zmienić istniejącą sytuację. Celem tegorocznego Światowego Dnia Wody jest zwrócenie uwagi na problem dostępu ludzi do bezpiecznej wody. 
Pracownia przyrodnicza była dziś miejscem prowadzenia warsztatów ekologicznych.  Uczniowie badali właściwości wody,oceniali stan czystości, obserwowali organizmy żyjące w wodzie.