Autyzm to zaburzenie rozwoju o charakterze neurologicznym. U każdej osoby objawia się inaczej, dlatego specjaliści mówią o spektrum autyzmu. Autyzm nie jest chorobą, ale innym sposobem odbierania świata i myślenia. Osoby ze spektrum autyzmu o wiele silniej niż inni ludzie odbierają bodźce wzrokowe, słuchowe, zapachowe, czuciowe. Dzieci, młodzież, dorośli ze spektrum autyzmu często doświadczają nietolerancji. Wiedza na temat spektrum autyzmu pomoże wszystkim reagować we właściwy sposób, nie oceniać, ale pomagać osobom z autyzmem bezkonfliktowo funkcjonować w społeczeństwie.  Drugiego kwietnia na całym świecie obchodzony jest, od kilku już lat, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W tygodniu poprzedzającym ten dzień, uczniowie naszej szkoły w ramach akcji związanej z wymienionym wydarzeniem, dowiedzieli się, dzięki filmom, prezentacjom, czym jest autyzm, jak mogą pomóc osobom z tym zaburzeniem. Materiały dostosowane były do wieku uczniów, by mogli zrozumieć istotę autyzmu. Zarówno klasy młodsze, jak i starsze skorzystały z materiałów udostępnionych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, w ramach kampanii społecznej na lata 2018-2019, pod nazwą "Autyzm. Codzienność... Popatrz na autyzm odwrotnie: od Z jak Zrozum do A jak Akceptuj". Poszczególne klasy wykonały liczne gazetki i plakaty informacyjne na temat autyzmu, młodsze dzieci zapoznały się z komiksem przedstawiającym zachowania typowe dla osób z autyzmem, po czym pokolorowały zilustrowaną historię ucznia z tym zaburzeniem. W dniu obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu - 2 kwietnia, wszyscy uczniowie ubrali się na niebiesko (kolor uznany za kolor autyzmu) na znak solidarności z dziećmi i dorosłymi z autyzmem. Za zaangażowanie i udział w akcji przewidziano niebieskie smakołyki. 

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 2019.

Przygotowała: Martyna Pietrzak