Ogólnopolska Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki oraz Komendy Głównej Policji  jest przedsięwzięciem, które łączy profilaktykę z pożyteczną zabawą, czyli z edukacyjnymi konkursami. Głównym celem kampanii jest rozpowszechnianie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec różnego rodzaju patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

Adresatami kampanii są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz nauczyciele. Kampania ta, angażuje dzieci i młodzież do aktywnego przeciwstawienia się nałogom i przemocy. Jednoznacznie ukazuje, że lepiej zaangażować się w inne dziedziny życia - takie jak sport czy hobby i żyć zdrowo, niż popadać w niewolę alkoholu czy narkotyków.

Konkursy plastyczne to kolejny sposób, który organizatorzy kampanii wykorzystują, aby odciągnąć młodych ludzi od zagrożeń i używek. Są one także jedną z bardziej popularnych form dotarcia do młodych ludzi z profilaktycznym przekazem: angażują wyobraźnię, pozwalają na wyrażanie własnych przeżyć i przemyśleń, w końcu - dostarczają młodym uczestnikom możliwości "uzewnętrznienia" swojej twórczej ekspresji. 

 

https://www.trzezwyumysl.pl/2018/11/che-mi-sie-chciec-nowa-oferta-kampanii-ztu-2019/