Informujemy, że Gmina Gierałtowice uzyskała dofinansowanie w wysokości 4025,00 zł na organizację wyjazdów edukacyjnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, co stanowi 80% kosztów całkowitych (koszt całkowity – 5032,00 zł). Dofinansowanie w formie dotacji zostanie przeznaczone na realizację wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.