4 grudnia w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Przyszowicach zgodnie z wieloletnią tradycją odbyła się uroczystość z okazji Barbórki.
Uczniowie klas I-III uczcili Górnicze Święto recytując okolicznościowe wiersze , odgrywając scenki w gwarze śląskiej, tańcząc, grając i śpiewając. Zabrzmiała wszystkim na Śląsku dobrze znana piosenka „Karlik”. Nie zabrakło hymnu górniczego zagranego przez uczniów na instrumentach perkusyjnych, tradycyjnych tańców ludowych tj. „Koziorajka”, „Miotlarz” , „Grozik” czy „ Piekła baba chleb”.
Na zakończenie najmłodsi złożyli gorące życzenia i odśpiewali gromkie „Sto lat” wręczając kwiaty zaproszonym górnikom i Barbarom. Na koniec uroczystości mieli okazję podziwiać piękne, odświętne górnicze mundury i usłyszeć gromkie brawa ze strony gości i zgromadzonej publiczności.

NAJMŁODSI DLA NIEPODLEGŁEJ
W piątek 9 listopada najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Przyszowicach przeszli w
uroczystym marszu pod pomnik Powstańców Śląskich, by złożyć tam wieniec i zapalić
znicze tym, którzy walczyli o wolność Śląska w setną rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Dzieci długo przygotowywały się do tego, by godnie uczcić to święto:
przygotowywały prace plastyczne o tematyce patriotycznej, gazetki, kotyliony. Uczyły się
śpiewać pieśni powstańczych. Uroczystości szkolne zakończyła akademia przygotowana
przez starszych uczniów naszej szkoły i wspólne odśpiewanie czterech zwrotek hymnu
państwowego.

W piątek 9 listopada w przededniu obchodów 100-lecia odrodzenia się Państwa Polskiego, uczniowie klasy 7b wraz z wychowawczynią zaprosili uczniów naszej szkoły na program artystyczny ”Drogi Polaków do niepodległości”. Podczas akademii uczniowie wspominali tragiczne losy Polaków walczących o odzyskanie niepodległości, powstania narodowe, Wielką Emigrację, czasy  wojny światowej i wydarzenia, które doprowadziły do powstania II Rzeczpospolitej. Uczniowie recytowali poezję patriotyczną, przypomniano również  niektóre pieśni o tematyce narodowowyzwoleńczej.  Podczas akademii uczniowie naszej szkoły uroczyście odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego – bijąc rekord „Dla Niepodległej”


30 listopada uroczyście otwarto „Zieloną Sferę”, czyli nowoczesną szkolną pracownię przyrodniczo-ekologiczną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach. W otwarciu udział wzięli Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Wicekurator Oświaty w Katowicach Dariusz Domański, Posłowie na Sejm RP Piotr Pyzik i Barbara Dziuk, Tomasz Bednarek i Adam Lewandowski – Członkowie Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, Wójt Gminy Gierałtowice Leszek Żogała oraz przedstawiciele szkoły.
Pracownia powstała dzięki dotacjom pozyskanym z Funduszu w ramach konkursu „Zielona pracownia- projekt 2018” i „Zielona pracownia 2018”. Zadanie obejmowało modernizację oraz utworzenie nowoczesnej szkolnej pracowni przyrodniczo-ekologicznej. Uzyskane środki pozwoliły na odnowienie pomieszczenia i wyposażenie klasy w nowe meble, sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne. W pracowni zorganizowano kącik laboratoryjny, gdzie uczniowie będą mieli możliwość przeprowadzania różnego rodzaju eksperymentów przyrodniczych. Utworzenie pracowni umożliwi prowadzenie zajęć w sposób ciekawy i atrakcyjny, przyczyni się również do wzrostu zainteresowania przyrodą i zainspiruje dzieci do poznawania i podejmowania działań na rzecz środowiska naturalnego.
https://katowice.tvp.pl/40217861/zielona-pracownia-podnoszenie-swiadomosci-ekologicznej-uczniow

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

 

Bezpieczna droga do szkoły