16.11.2018 odbył się XVIII Gminny Konkurs Recytatorski. Tegoroczny konkurs
miał szczególny charakter gdyż przypadał na 100 lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości. Była to wieczornica poetycko-muzyczna, podczas
której uczniowie z ościennych szkół recytowali wiersze o tematyce
patriotycznej. W przerwie na obrady jury wszyscy mogli przypomnieć sobie
najpiękniejsze piosenki patriotyczne podczas wspólnego śpiewania. Laureaci
konkursu wezmą udział w kolejnej edycji Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego w Toszku. Wieczornicę przygotowała Violetta Kunkiewicz.