6 grudnia jest od wielu lat dniem, w którym w naszej szkole podtrzymujemy mikołajkową tradycję. Od samego rana z każdej strony widać było mikołajkowe czapki. Nie zapomniał też o nas Mikołaj, który obdarował dzieci i nauczycieli miłymi upominkami ufundowanymi przez Radę Rodziców.