4 marca progi naszej szkoły odwiedziły wszystkie grupy dzieci z przedszkola na leżącego do naszego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. Dla nich uczniowie należący do kółka teatralnego dla klas I-III wystawili przedstawienie  pt. „Koci raj”. Widzowie nagrodzili swoich starszych kolegów gromkimi brawami.