HARMONOGRAM DNIA - 18 CZERWCA


8.15 - MSZA KOŃCZĄCA ROK SZKOLNY 2018/19 DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW.

9.00 - 11.30 -  ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ
9.00 - APEL, SPOTKANIE Z POLICJANTEM, ROZDANIE NAGRÓD  -  (klasy I - VI)
10.00 - APEL, SPOTKANIE Z POLICJANTEM, ROZDANIE NAGRÓD - ( klasy VII, VIII i 3gim.)

GODZ. 11.15 - OBIAD KLASY I - V - ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ
GODZ. 11.45 -  OBIAD KLASY VII, VIII i 3gim. - ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - 19 CZERWCA 2019r


godz. 8.30 - klasy I - III - sala gimnastyczna
godz. 10.00 - klasy IV - VII - sala gimnastyczna
godz. 11.00 - klasy VIII i 3 gim. - stołówka