25.03.2019 w ZSO nr 2 w Gliwicach odbył się IX Regionalny Konkurs "MatematycznyCzar Par" na poziomie klas czwartych szkół podstawowych. Patronat honorowy tego konkursu objął pan Dyrektor Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach. Uczniowie naszej szkoły: Krzysztof Bortel i Paweł Wróblewski zajęli w tym konkursie 5 miejsce na 27 drużyn. GRATULUJEMY